Företagsanpassade utbildningar

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar helt utifrån er verksamhets behov och önskemål.

Översikt

Tillsammans planerar vi för utbildningen i ett uppstartsmöte och vi går då igenom vilka delar av Tenilo ni vill fördjupa er i under utbildningsdagen. Vi tillhandahåller utbildningsmaterial anpassat efter just ert företag. Utbildningarna kan hållas både digitalt och fysiskt på plats hos er eller oss.

Innehåll

  • Genomgång av samtliga funktioner som erbjuds i systemet.
  • Utifrån er användardata hjälper vi er att föreslå processförbättringar i användandet av Tenilo.
  • Särskild genomgång av den eller de funktioner ni behöver mer kunskap i.
  • Genomgång av önskemål för utveckling.