Planeringssystem för boenden inom omsorgen

Tenilo är byggt för att passa verksamheten på boenden inom omsorgen. I systemet fördelas dagliga brukar- och boendeaktiviteter jämnt mellan personalen. För att få en lättöverskådlig vy visas aktiviteterna i tydliga färgkodningar med en aktuell status.

Registrera aktiviteter

Aktiviteterna som ska utföras på boendet registreras enkelt. Såväl aktiviteter för de boende (medicin, sociala träning, fysisk aktivitet m.m.) som övriga sysslor (beställningar, städa, fylla på förråd m.m.).

Tydlighet för medarbetaren

Personalen ser vilka aktiviteter de ska utföra under arbetspasset via en touchskärm/surfplatta som finns på boendet. Med en personlig pinkod och sitt pekfinger signerar personalen de aktiviteter som utförts. I Tenilo informeras personalen om de aktiviteter som inte utförts inom sin tidsram, för att säkerställa att inga aktiviteter missas.

Utförda aktiviteter i signeringslistan

Varje signering sparas med ett antal uppgifter i en signeringslista för framtida uppföljning.

Prova Tenilo redan idag!