Planering och uppföljning för omsorgs­boenden

Tenilo

Funktioner

Planeringskalender

east

För planeraren
Ger en strukturerad vy över planerade aktiviteter, vilket underlättar för administratören att snabbt skapa och hantera aktiviteter och avvikelser.

Aktivitetstavlan

east

För personalen
Personalen ser vilka aktiviteter som ska utföras under arbetspasset och signerar enkelt utförda aktiviteter.

Rapportverktyg

east

För organisationen
Ger underlag  till analys av verksamheten för att skapa en högkvalitativ insats som främjar både boende och personal.

PPP: Praktisk Professionell Planering med Ola Polmé.

Vi på Tenilo träffar Ola för att höra mer om Praktisk Professionell Planering och hur man kan tillämpa detta på bästa sätt på ett boende.

– För att beskriva vad PPP är tycker jag att det är viktigt att förstå bakgrunden till varför det kan vara så svårt med individuell planering, förklarar Ola.

Micael Darstedt, som är grundaren till Tenilo, och Ola har samarbetat länge då Tenilo och Olas metod Praktisk Professionell Planering (PPP) passar bra ihop.

Ola Polmé

Översikt av verksamheten

Tenilo är byggt för att passa verksamheten på boenden inom omsorgen. Tenilo gör det enkelt att planera och hantera återkommande aktiviteter i ett dynamiskt schema, vilket i sin tur effektiviserar arbetsflöden.

Säkerställer utförandet

I Tenilo finns ett dagligt stöd för att säkerställa att individuella planer följs.

Hållbar arbetsmiljö

Med Tenilo skapas en jämn arbets­fördelning som främjar rättvisa och hållbara arbets­förhållanden.

Kvalitetsuppföljning

Tenilos rapporter är en kraftfull plattform för kvalitetsuppföljning på omsorgsboendet.

Äldreomsorgen i Tanum har mappen i appen

I Tanum har äldreomsorgen på bara några år gjort stora förändringar i sättet de strukturerar och planerar arbetet. Från att förlita sig på papper, penna och ansvarstagande personal till en helt ny arbetsmetod, med Tenilo som digitalt stöd.