Planerings- och uppföljningssystem för boenden

Genom ett användarvänligt system med tydlig överblick över vad som ska göras på boendet förenklar Tenilo planeringen, uppföljningen och kvalitetssäkrar verksamheten.

Lätt att göra rätt

I Tenilo fördelas dagliga brukar- och boendeaktiviteter jämt mellan personalen. Aktiviteterna visas på ett tydligt och lättöverskådligt sätt så att alla brukare får sina aktiviteter utförda inom rätt tid och på rätt sätt, oberoende av vem som ska utföra aktiviteten. Personalen informeras om aktiviteter som inte har utförts inom sin tidsram, så att alla planerade aktiviteter blir utförda.

Tenilo Desktop

Lätt att registrera

På ett enkelt och smidigt sätt registeras aktiviteterna som ska utföras på avdelningen.

Tydligt för personalen

Personalen ser vilka aktiviteter som ska utföras under arbetspasset och signerar utförda aktiviteter. Genom användarvänlighet och visuell tydlighet är det lätt att göra rätt insats på planerad tid.

Kvalitetssäkring

Personal och verksamhetsansvariga får en tydlig överblick över vilka aktiviteter som är utförda och inte. Tenilo säkerställer insatsplaneringen och effektiviserar utförandet.

Kontroll över verksamheten

Aktiviteter som ska utföras visas i tydliga kolumner för en lättöverskådlig vy.

Personalen ser alla aktiviteterna via en touchskärm eller surfplatta på avdelningen.

Signeringslistan visar de aktiviteter som har utförts och sparas för framtida uppföljning.

Om oss

Vår historia

Vårt framgångsrecept är djup branschkompetens, egen erfarenhet av att driva omsorg och många års erfarenhet av digitala hjälpmedel för omsorgen. Våra system används idag på många boenden med stor framgång. Tillsammans med våra kunder gör vi något viktigt, på riktigt. Vi ger tid till omsorgen.

Vår vision

Vår vision är att genom enkel visualisering och branschens mest användarvänliga system underlätta arbetet för både personal och planerare. Målet är att brukare ska få det stöd de behöver och att personal får sitt arbete underlättat för att kunna spendera mer tid hos brukaren. Tenilo garanterar insatserna på boenden och nyttomaximerar utförarens resurser.

Våra kunder

Vi vänder oss till såväl privat och kommunala verksamheter. Särskilda boende för äldre och inom LSS.

Vår verksamhet

Tenilo är en del av Allevi. Allevi är ett ledande e-hälsobolag som tillhandahåller heltäckande verksamhetsstöd för personlig assistans, hemtjänst, boenden och individ samt familjeomsorg. Vi drivs av att ge tid till omsorgen. Tid till det mänskliga mötet med ögonkontakt och omvårdnad. Inte administration. Det uppnår vi genom att utveckla ett paraply av IT-produkter.

Digitala utbildningar för dig som jobbar på boenden inom omsorgen

Våra digitala webbinarier vänder sig till dig som arbetar på eller är ansvarig för särskilt boende. Vi erbjuder korta webbaserade föreläsningar kring ämnen som underlättar din verksamhet.

Varför planering?

Genom att strukturera verksamheten och planera vardagen på ett boende kan vi belysa och ta bort de ”döda” sysslorna och i stället koncentrera oss på den goda omvårdnaden. – Ola Polmés bok Praktisk Professionell Planering.

Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den – Alan Lakein

Nyheter

Prova Tenilo redan idag!