Kaustik förvärvar Vimpol System AB

Kaustik, ett ledande e-hälsobolag verksamt inom molnbaserade systemstöd för omsorgssektorn i Sverige, tar ytterligare ett steg i sin tillväxtresa genom förvärv av Vimpol. Förvärvet kompletterar Kaustiks marknadsdominerande ställning inom personlig assistans och privat hemtjänst samt möjliggör en offensiv satsning mot den växande boendemarknaden.

Publicerad

Kaustik säkerställer att den svenska omsorgen fungerar genom att tillhandahålla innovativa och användarvänliga molnlösningar inom planering- och uppföljningssystem. Bolaget har över 700 kunder och är idag en väletablerad aktör inom den svenska omsorgssektorn. Kaustiks starka varumärken Aiai och Omsorg24 kompletterades under 2019 genom förvärv av Carefox och nu av Vimpol, som utvecklar system för hemtjänst- och boendesektorn. Christian Ljunge, koncernchef för Kaustik kommenterar:

”Vi är otroligt glada över att välkomna Vimpol till Kaustik. Förvärvet stärker vår marknadsdominans inom det privata hemtjänstsegmentet och adderar viktiga marknadsandelar inom kommunal sektor. Därutöver kan vi nu erbjuda systemstöd för äldreboenden. Det är viktiga komponenter i vårt kunderbjudande och kommer bidra till en stark tillväxt framöver”.

Fokus på kundupplevelse och på att frigöra tid till omsorg har varit framgångsfaktorer som möjliggjort snabb omsättningstillväxt under god lönsamhet. I och med förvärvet och det breddade erbjudandet stärker Kaustik sin position som ledande leverantör av molnbaserade mjukvaruprodukter till den svenska omsorgssektorn. Micael Darstedt, vd för Vimpol och tillträdande Affärsområdeschef för Kaustiks samtliga boendeprodukter, ser med tillförsikt fram emot att bli en del av Kaustik:

”Jag känner mig väldigt förväntansfull och glad inför att bli en del av Kaustik. Tillsammans kommer vi att nå fler och bidra i större utsträckning till att effektivisera omsorgen i landet. Vi kommer att göra stordåd”.

För mer information, kontakta:

Christian Ljunge +46 707 78 79 48 

Micael Darstedt +46 90 206 00 88

Läs mer