Tenilo, ordning och reda på boendet – stor vikt i pandemitider

2014 klev Micael Darstedt in som delägare i företaget Vimpol som då levererade systemstöd anpassat för särskilda boenden.

Publicerad

Micael kom från ett större företag som levererade planeringslösningar för bland annat kommunal hemtjänst. När Micael kom in som delägare i bolaget såg han direkt att Vimpol skulle vara användbart inom hemtjänsten och utvecklade då produkten för att passa för dessa verksamheter.

Att Micael brinner för att vårdtagaren ska få den hjälp hen har rätt till och att personalen ska känna sig trygga i vad som ska göras under dagen märks i Vimpol. Dessa delar är nämligen grundstommen i hela systemet.

– I många verksamheter har det främst varit fokus på hur och när medicinen ska delas ut. Inom hemtjänsten har behovet av att spåra och följa upp specifika insatser funnits en tid tillbaka men detta är även av stor vikt på boendena, förklarar Micael.

– Att vårdtagare, anhöriga och personal vet vad som ska göras och vad som har gjorts under dagen ger en trygghet till alla, fortsätter Micael.

I Vimpol fördelas dagliga brukar- och boendeaktiviteter jämnt mellan personalen. Aktiviteterna visas i tydliga färgboxar i schemat så att personalen ser vad de skall göra under sitt arbetspass. Det blir en lättöverskådlig vy över kommande aktiviteter och vilken status de har. I systemet informeras personalen om aktiviteter som inte utförts inom sin tidsram så att alla planerade aktiviteter verkligen blir utförda.

Ordning och reda under pandemin

Då våra äldreboenden drabbats hårt av pandemin är det av extra vikt att verksamheterna bedrivs med en tydlig struktur för det dagliga arbetet.

– Den situation vi befinner oss i just nu ställer stora krav på att vi har full koll på läget och att vi strukturerar upp arbetsdagen på ett helt annat sätt än vad många är vana vid,förklarar Micael.

Micaels fyra tips i pandemitider:

  • Planera tydligt vem som gör vad hos vem, kanske går det att begränsa antalet kontakter för att minska risken för smitta.
  • Planera in tid för hygienrutiner så att det blir tydligt för ansvariga om dessa har gjorts eller ej.
  • Planera in anhörigtid via t.ex. facetime eller annat verktyg så att vårdtagaren får den anhörigtid hen har behov av.
  • Med stöd av ett bra system får ny personal information om vad och hur olika aktiviteter ska utföras.

Vimpol tar nästa kliv

De senaste åren har Micael drivit Vimpol tillsammans med Ekström Invest. Då Micael bor i Umeå har upptagningsområdet varit norra Sverige, därför är kunderna utspridda från Ockelbo till Pajala . För Micael har det varit en framgångsfaktor att träffa och skapa relation med alla kunder.

Det har varit spännande, roliga och stundvis jobbiga år där vi tillsammans har byggt det Vimpol vi har idag, förklarar Micael.

Nu är det dags för Vimpol att ta nästa kliv i utvecklingen. Den 1 december blev det offentligt att Kaustik AB förvärvar Vimpol. Vimpol är nu en del av Kaustiks portfölj av omsorgssystem och får därmed tillgång till de utvecklingsteam som jobbar hos Kaustik.

Detta innebär att vi nu kommer kunna utveckla Vimpol i en mycket snabbare takt och bli ännu mer verksamhetsstödjande, säger en entusiastisk Micael.

Hos Kaustik tillträder Micael i rollen som Affärsområdeschef för samtliga boendeprodukter, Vimpol och Omsorg24.

Det känns spännande och jag tror att Vimpol och Omsorg24 kommer kunna dra stor nytta av varandra, säger Micael.

I Kaustiks portfölj finns sedan tidigare Carefox som är ett planerings- och schemasystem för hemtjänsten.

Carefox har tidigare varit vår konkurrent och vi har haft bra koll på varandra genom åren. Att vi nu ska samarbeta för att skapa bästa möjliga lösning för kunden känns otroligt tillfredsställande, säger Micael.

Välkommen till Kaustik-familjen Micael och Vimpol!

Vill du veta mer om hur Vimpol kan stötta er verksamhet? Kontakta Micael Darstedt på tel +46 90 206 00 88 eller mail

Läs mer